พาณิชย์หารือเอกชนแก้บาทแข็งกระทบส่งออก

จากกรณีที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 แข็งค่าที่ระดับ 29.98/30.00 บาท/ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการปรับตัวแข็งค่าสุดในรอบ 16 เดือน นับตั้งแต่เดือน กันยายน 2554 นั้น ทางกระทรวงพาณิชย์โดยนางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประเมินสถานการณ์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ว่าค่าเงินบาทจะยังคงแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือไม่

 

จากกรณีที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 แข็งค่าที่ระดับ 29.98/30.00 บาท/ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการปรับตัวแข็งค่าสุดในรอบ 16 เดือน นับตั้งแต่เดือน กันยายน 2554 นั้น ทางกระทรวงพาณิชย์โดยนางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประเมินสถานการณ์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ว่าค่าเงินบาทจะยังคงแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือไม่

ทั้งนี้หากเงินบาทยังแข็งค่าต่อเนื่องทางกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ควรมีมาตรการดูแลค่าเงินบาทอย่างไร เช่นเดียวกับกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็จะพิจารณามาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ส่งออกอีกทางหนึ่งด้วยเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าว

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้คาดการณ์การส่งออกของไทยในระยะ 6 เดือนแรก (มกราคม-มิถุนายน) ของปี 2556 ว่าจะขยายตัวที่ระดับ 9.38% การส่งออกของไทยไปยังจีนจะขยายตัว 9.98%, อินเดียขยายตัว 10.30%, อาเซียน (9 ประเทศ) ขยายตัว 6.79%, ญี่ปุ่นขยายตัว 3.31%, สหรัฐอเมริกาขยายตัว 5.45% และยุโรป (15 ประเทศ) ขยายตัว 5.71% ซึ่งเป็นการคาดการณ์จากการใช้แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ข้อมูลดัชนีชี้นำภาวะเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ซึ่งจัดทำโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development:OECD) เป็นปัจจัยหลักในการคาดการณ์

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นางศรีรัตน์รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ออกมาระบุว่ากระทรวงพาณิชย์ จะหารือร่วมกับภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินสถานการณ์การส่งออกและนำเข้าของประเทศ ในปี 2556 ภายหลังจากกระทรวงพาณิชย์ ได้มีการกำหนดเป้าหมายการส่งออกของประเทศที่ 8-9% และในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้จะมีการประชุมทูตพาณิชย์จากทุกประเทศทั่วโลก เพื่อประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจโลก และทบทวนเป้าหมายการส่งออกของประเทศ ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจโลกอีกครั้ง

NEWS & TRENDS