พาณิชย์กล่อมผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้า

นางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)ต้องการให้กระทรวงพาณิชย์ตรึงราคาสินค้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้บริโภคว่า เบื้องต้นได้ทำการมอบหมายให้กรมการค้าภายใน (คน.) ประเมินสถานการณ์ในภาพรวมก่อนที่จะเชิญกลุ่มผู้ประกอบการเข้ามาหารือถึงแนวทางในการช่วยลดผลกระทบให้กับประชาชนโดยที่ผ่านมาทางสหพัฒน์ กับ ยูนิลีเวอร์เองก็ยืนยันว่าจะไม่ปรับขึ้นราคาสินค้าในช่วงครึ่งปีแรกนี้

 


นางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)ต้องการให้กระทรวงพาณิชย์ตรึงราคาสินค้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้บริโภคว่า เบื้องต้นได้ทำการมอบหมายให้กรมการค้าภายใน (คน.) ประเมินสถานการณ์ในภาพรวมก่อนที่จะเชิญกลุ่มผู้ประกอบการเข้ามาหารือถึงแนวทางในการช่วยลดผลกระทบให้กับประชาชนโดยที่ผ่านมาทางสหพัฒน์ กับ ยูนิลีเวอร์เองก็ยืนยันว่าจะไม่ปรับขึ้นราคาสินค้าในช่วงครึ่งปีแรกนี้

ดังนั้นกรมการค้าภายในจึงคาดว่าภายใน 3-5 เดือนนี้จะไม่มีการปรับขึ้นราคาสินค้าแน่นอน โดยระยะเวลาที่จะใช้ในการตรึงราคาสินค้าจะดูเป็นรายไตรมาสไป ส่วนการปรับขึ้นค่าแรง 300 บาท และการปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม นั้นมองว่ายังไม่ใช่เหตุผลหลักในการปรับขึ้นราคาสินค้าในขณะนี้ แต่กรมการค้าภายในเองก็ยังติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดแต่ยอมรับว่าบางอุตสาหกรรมที่มีการใช้งานจำนวนมากอาจได้รับผลกระทบ แต่อาจไม่ได้ปรับขึ้นราคาโดยทันที เพราะต้องพิจารณาอีกครั้งว่าสินค้าที่ใช้แรงงานจำนวนมากดังกล่าวมีความจำเป็นต่อการครองชีพและมีการแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้เพื่อความยุติธรรมทั้งในส่วนของผู้ผลิตและผู้บริโภค

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ทำการเปิดตัวเว็บไซต์ www.price.moc.go.th “ผู้ผลิตผู้บริโภคตื่นตัว” เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้บริโภคและผู้ผลิตใช้เป็นแหล่งข้อมูลติดตามภาวะราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคแบบรายสัปดาห์ โดยในส่วนของผู้บริโภค สามารถใช้เว็บไซต์ดังกล่าวเปรียบเทียบราคาสินค้า และเป็นเครื่องมือช่วยในการต่อรองราคาสินค้าได้ในราคาที่ถูกกว่า ขณะที่ผู้ผลิตสามารถนำเว็บไซต์นี้ใช้ในการวางแผนจำหน่ายสินค้าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ โดยสำนักดัชนีราคาได้เผยแพร่ข้อมูลราคาสินค้าทุกระดับ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยในปีนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ขยายฐานการให้ข้อมูลราคาสินค้า จากเดิม 417 รายการ ปรับเพิ่มเป็น 450 รายการ จากตลาด 350 แห่ง ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ

ภายในเว็บไซต์ www.price.moc.go.th จะมีข้อมูลการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า ข้อมูลแหล่งผลิตสินค้า ตลาดขายปลีก ราคาขายปลีก ราคาขายส่งในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงราคาหน้าฟาร์มในแหล่งผลิตสำคัญเป็นรายสัปดาห์ โดยเน้นข้อมูลรายการสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ โดยเฉพาะอาหารสดที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตลอดเวลา ได้แก่ ผัก
ผลไม้ ข้าวสาร ไข่ไก่ หมู โดยจัดเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งราคาขายปลีก และขายส่งด้วย
 

NEWS & TRENDS