ผ่อนผันต่างด้าวเถื่อนทำงานไทย 4 เดือน

นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอในการขอผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ไก้แก่ พม่า กัมพูชาและลาว ซึ่งยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติและอยู่ในประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย จำนวน 266,677 คน สามารถอาศัยและทำงานอยู่ในประเทศไทยได้ชั่วคราวเป็นเวลา 120 วัน เพื่อให้แรงงานเหล่านี้เดินทางกลับประเทศต้นทางไปดำเนินการเรื่องเอกสารให้เป็นแรงงานถูกกฎหมายและกลับมาทำงานกับนายจ้างรายเดิมได้ โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2555 อย่างไรก็ตาม เดิมกระทรวงแรงงานเสนอขอผ่อนผันจำนวน 90 วันนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอในการขอผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ไก้แก่ พม่า กัมพูชาและลาว ซึ่งยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติและอยู่ในประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย จำนวน 266,677 คน สามารถอาศัยและทำงานอยู่ในประเทศไทยได้ชั่วคราวเป็นเวลา 120 วัน เพื่อให้แรงงานเหล่านี้เดินทางกลับประเทศต้นทางไปดำเนินการเรื่องเอกสารให้เป็นแรงงานถูกกฎหมายและกลับมาทำงานกับนายจ้างรายเดิมได้ โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2555 อย่างไรก็ตาม เดิมกระทรวงแรงงานเสนอขอผ่อนผันจำนวน 90 วัน

รมว.แรงงาน กล่าวอีกว่า หลังจากนี้กระทรวงมหาดไทย (มท.) จะต้องไปดำเนินการออกประกาศภายใน 30 วัน เพื่อให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายสามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ระหว่างรอดำเนินการด้านเอกสารเพื่อเป็นแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่ถูกจับกุมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่หากครบกำหนด 120 วัน หรือภายในวันที่ 15 เมษายน 2556 นายจ้างไม่ดำเนินการจะถูกดำเนินคดีและแรงงานต่างด้าวจะถูกผลักดันกลับประเทศต้นทาง

“ผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายสามารถไปยื่นขอโควตาจ้างแรงงานต่างด้าวพร้อมกับแนบรายชื่อลูกจ้างต่างด้าวต่อกรมการจัดหางาน หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศได้ตั้งแต่บัดนี้เพื่อส่งข้อมูลไปยังประเทศต้นทางให้ยืนยันตัวบุคคลก่อนที่แรงงานต่างด้าวจะต้องเดินทางกลับไปประเทศเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องและกลับมาทำงานใหม่ ผมได้กำชับนายประวิทย์ เคียงผล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) เร่งทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับนายจ้างที่จะมายื่นขอโควตา ขณะนี้สามารถดำเนินการรับเรื่องจากผู้ประกอบการที่ยื่นขอโควตารอไว้ได้ทันที เพื่อที่เมื่อประกาศกระทรวงมหาดไทยออกแล้ว จะได้ดำเนินการได้โดยไม่ล่าช้า”นายเผดิมชัย กล่าว

NEWS & TRENDS