เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่ออุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC)
          เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่ออุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) โดยคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ได้มีการพัฒนา HRM EEC แพลตฟอร์มจับคู่ทักษะแรงงานแบบ Real time ระหว่างสถานประกอบการ กับแรงงานจบใหม่หรือนิสิตฝึกงาน เพื่อให้เกิดการจับคู่ ให้ได้แรงงานที่มีทักษะตรงกับความต้องการของธุรกิจ
 
 
          โดยประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ SME จะได้รับจากแพลตฟอร์มดังกล่าวนี้ คือ
 

  • ได้แรงงานจบใหม่ที่มีทักษะตรงกับความต้องการ

 

  • ได้แรงงานราคาถูกที่มีทักษะตรงความต้องการจากระบบการฝึกงานและสหกิจศึกษา

 

  • รู้ช่องทางในการติดต่อผู้ดูแลหลักสูตรการศึกษาจากหลากหลายแห่ง (ที่เข้าใช้งานในระบบ)

 

  • ได้รับข้อมูลอัพเดตแบบ Real-time เกี่ยวกับสถานการณ์การผลิตกำลังคนในสถานศึกษา

 
 
ทั้งนี้ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 -15.00 น จะมีการเปิดคอร์สฝึกอบรมใช้งานฟรี สามารถสมัครอบรมทดลองใช้งานได้ที่ https://forms.gle/HtMMAJEBRgD7ihMC6
 
 
เรียกได้ว่า เป็นอีกช่องทางที่จะช่วยให้ SME สามารถเจอแรงงานที่ใช่ได้อย่างที่ธุรกิจต้องการ
 
 
 
 
 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

NEWS & TRENDS