คลังย้ำไม่จ่ายชดเชยค่าแรง 300 บาทแน่

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.การคลัง เปิดเผยว่า ได้ชี้แจงกับผู้ประกอบการไปแล้วว่าข้อเรียกร้องเกี่ยวกับมาตรการที่จะให้รัฐบาลเข้าไปช่วยชดเชยส่วนต่างของการปรับขึ้นค่าแรง 300 บาทต่อวันนั้น เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ขณะที่มาตรการภาษีที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและย่อม (เอสเอ็มอี) สามารถจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายจาก 3% เหลือ 2% ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาถึงความชัดเจนและความเหมาะสม โดยยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะดำเนินการหรือไม่อย่างไร

 

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.การคลัง เปิดเผยว่า ได้ชี้แจงกับผู้ประกอบการไปแล้วว่าข้อเรียกร้องเกี่ยวกับมาตรการที่จะให้รัฐบาลเข้าไปช่วยชดเชยส่วนต่างของการปรับขึ้นค่าแรง 300 บาทต่อวันนั้น เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้   ขณะที่มาตรการภาษีที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและย่อม (เอสเอ็มอี) สามารถจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายจาก 3% เหลือ 2% ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาถึงความชัดเจนและความเหมาะสม โดยยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะดำเนินการหรือไม่อย่างไร

    นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า รัฐบาลเห็นว่ามาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรง 300 บาทต่อวัน ที่ออกไปก่อนหน้ามีจำนวนที่เพียงพอแล้ว ซึ่งหากมีข้อเสนอใหม่รัฐบาลคงพร้อมพิจารณา แต่หากยังเป็นข้อเสนอเดิมรัฐบาลคงไม่พิจารณาแล้ว เพราะได้ตัดสินใจในเชิงนโยบายไปจบหมดแล้วว่ามาตรการไหนเหมาะสมที่จะดำเนินการ หรือมาตรการไหนไม่เหมาะสม ตามที่เอกชนเสนอมาก่อนหน้านี้

นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพาการ กล่าวว่า การลดภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพื่อลดผลกระทบจากการขึ้นค่าแรง 300 บาทนั้น เป็นเรื่องที่ฝ่ายนโยบายจะตัดสินใจเอง อย่างไรก็ตาม การจะลดภาษีหัก ณ ที่จ่ายเหลือ 0.1% ตามที่ผู้ประกอบการเสนอมา เป็นเรื่องที่ไม่สามารถดำเนินการให้ได้ เพราะรัฐบาลต้องบริหารสภาพคล่องของประเทศให้มีรายได้สอดคล้องกับรายจ่ายของประเทศที่มีการใช้จ่ายทุกวันตลอดทั้งปี
 

NEWS & TRENDS