“คลัสเตอร์โกโก้” ผสานพลังศักยภาพ ร่วมสร้างมูลค่าเศรษฐกิจของประเทศ

 

 

     “คลัสเตอร์โกโก้” ร่วมออกงาน “Thailand Coffee Fest 2021” เมื่อเร็วๆ นี้ ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่นฮอลล์ เมืองทองธานีครั้งแรกกับการรวมตัวของผู้ประกอบการพืชเศรษฐกิจโกโก้จากทั่วประเทศ ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผสานศักยภาพ ได้เปิดช่องทางการตลาด ในงานระดับประเทศ ฮือฮาสีสันในงานครั้งแรกกับการแข่งขัน “โกโก้บาริสต้า” พร้อมสร้างการรับรู้พืชเศรษฐกิจที่น่าจับตา ซึ่งจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ หนุนเสริมเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

     วชิระ แก้วกอ ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงาน รักษาการแทนในตําแหน่งรองผู้อํานวยการ
สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ผู้แทนในการมอบรางวัลผู้ชนะเลิศ การประกวด Grand Cacao Championship 2021 เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา สสว. ได้ดําเนินการสนับสนุน และพัฒนาคลัสเตอร์มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเห็นถึงความสําคัญของการสร้างและการพัฒนาคลัสเตอร์ของผู้ประกอบการ SME ที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจ โดยมีการสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า หรือตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ และสามารถจัดจําหน่ายได้ทั้งในและต่างประเทศ สอดรับกับนโยบายการวางรากฐานระบบเศรษฐกิจสู่อนาคตในการสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ และสอดคล้องกับแผนการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นําไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของประเทศต่อไป

     “ในช่วงที่ผ่านมา สสว. ได้รวบรวมเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วรวมตัวกันเป็นกลุ่มคลัสเตอร์โดยมีเครือข่ายที่รวมเป็นกลุ่มคลัสเตอร์ต่างๆ หลากหลาย สําหรับ งาน Thailand Coffee Fest 2021 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นที่ทราบว่าเป็นงานเกี่ยวกับกาแฟและร้านคาเฟ่ ซึ่งถือเป็นตลาดหนึ่งของโกโก้ เนื่องจากร้านกาแฟส่วนใหญ่จะมีการใช้โกโก้เป็นวัตถุดิบด้วย ดังนั้นกลุ่มคลัสเตอร์โกโก้ซึ่งเป็นคลัสเตอร์ใหม่จึงได้ต่อยอดทางการตลาดเข้ามาร่วมในงานนี้ ถือเป็นสัญญาณที่ด้านความเข้มแข็งและยั่งยืนของกลุ่มคลัสเตอร์โกโก้ ในการสืบสานและต่อยอดภายหลังจากที่ได้รับการพัฒนาแล้ว สืบเนื่องมาจากปีที่ผ่านมา สสว.เห็นว่าโกโก้ยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ยังใหม่มากสําหรับบ้านเรา เพราะเมื่อพูดถึงโก้โก้เรามักจะนึกถึงช็อกโกแลต แต่แท้จริงแล้วโกโก้เป็นมากกว่านั้น และน่าให้ความสนับสนุน ทั้งต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปลายนํ้า หรือ ผู้ซื้อ ที่ต้องมีการส่งเสริมการตลาด เราจึงได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ผลักดันโครงการส่งเสริมคลัสเตอร์นี้ขึ้น โดยให้ความช่วยเหลือ ในการพัฒนาอบรมเชิงลึก ช่องทางการตลาด จนเกิดการประสานงานกับกลุ่มผู้ประกอบการด้านกาแฟ ผู้จัดงานในครั้งนี้เพื่อนําโกโก้เข้าร่วมงานด้วย ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของกลุ่มคลัสเตอร์โกโก้ในการออกงาน ทําให้เกิดการสร้างการรับรู้ที่ดีต่อผู้ประกอบการคลัสเตอร์ทําให้มีการพัฒนา มีการเชื่อมโยง แม็ตชิ่งกับผู้ประกอบการอื่นๆ ทั้งในกลุ่มโก้โก้เอง และผู้ประกอบการกาแฟ ซึ่งต่างฝ่ายต่างดีใจ ที่ได้มาพบกัน ทําให้ได้
เห็นแนวทางที่จะส่งเสริมกันและกัน

     การเข้าร่วมงานในครั้งนี้มีเสียงตอบรับที่ดีมาก ถือว่าเป็นงานที่ช่วยยกระดับคลัสเตอร์โกโก้ให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น และเมื่อกลุ่มนี้เติบโตมากขึ้น เราพร้อมจะช่วยต่อยอดโดยเฉพาะเรื่องมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปี 2565 นี้ สสว.จะมีโครงการพัฒนา BDS (Business Development Service) เป็นโปรเจ็กต์สําคัญที่จะเชื่อมต่อ ผลักดันผู้ประกอบการในการสร้างมาตรฐาน รวมไปถึงการได้เครื่องหมาย อ.ย.เพื่อเริ่มทําการตลาดในประเทศก่อน แล้วจึงส่งออกในต่างประเทศ ที่ต้องมีมาตรฐานในระดับโลก ซึ่งเป็นเป้าหมายในการที่ยกระดับกลุ่มคลัสเตอร์โกโก้ในวันข้างหน้าสิ่งสําคัญในวันนี้คือ การตําแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) ของคลัสเตอร์โกโก้ให้ชัดเจน โดยเราเห็นว่าควรมุ่งทําเป็นโฮมเมดที่มีลักษณะเฉพาะ เพื่อสามารถแข่งขันได้ซึ่งในงานครั้งนี้เราได้เห็นว่าผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์โกโก้มีการออกแบบโลโก้มีการสร้างแบรนด์ดิ้ง (Branding) ที่มีอัตลักษณ์ซึ่งเราไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อน และอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญ คือ คนไทยจํานวนมากยังไม่รู้ว่าโกโก้มีคุณประโยชน์อย่างไร มักเข้าใจผิด
และกังวลว่า ดื่มโกโก้แล้วจะทําให้อ้วน ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องสื่อสารออกไป เพื่อให้เกิดการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง

     “คลัสเตอร์โกโก้จึงเป็นกลุ่มใหม่ที่ สสว.สนใจและได้ให้การสนับสนุน สอดรับกับแนวนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสนับสนุนผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่ผ่านมาเรามี คอฟฟี่ เมเกอร์ (Coffee maker) มาแล้วแต่เราจะไม่เคยมีโกโก้ เมเกอร์ (Coco maker) บาริสต้าด้านกาแฟ เราก็เห็นทั่วไป แต่บาริสต้าโก้ยังไม่เคยมีและเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในงานนี้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และเป็นสิ่งที่เราจะให้ความสนับสนุนต่อยอดต่อไป”วชิระกล่าว

     ด้านนายประเสริฐ ไกนอก หนึ่งในผู้ประกอบการขนาดในกลุ่มคลัสเตอร์โกโก้ จากวิสาหกิจชุมชน จาก ต.นางั่ว จ.เพชรบูรณ์เผยว่า “รู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของการรวมตัวกันของกลุ่มคลัสเตอร์โกโก้ ออกงานระดับประเทศ ทําให้ได้พบปะแลกเปลี่ยนมุมมอง และสนับสนุนส่งเสริมกันในการพัฒนาธุรกิจ รวมไปถึงได้รู้จักกับผู้ประกอบการร้านกาแฟ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะขยายช่องทางการตลาด ที่สําคัญการรวมตัวกันแบบนี้จะทําให้เกิดพลัง และมีอํานาจในการต่อรองทางการตลาดที่ดีได้ในอนาคต”

     ขณะที่ทิพากร บวรเนาวนักษ์หรือกะทิผู้ชนะเลิศการประกวดแข่งขันชงโกโก้ครั้งแรกของไทย (Grand Cacao Championship 2021) เล่าว่า “เดิมเคยทํางานประจําที่กรุงเทพฯ จนกระทั่งเจอพิษโควิด-19 เลยกลับภูมิลําเนา และมองหาช่องทางการประกอบอาชีพ และมีเพื่อนชวนทําธุรกิจโกโก้ และได้ลองดู ทําให้ได้ศึกษาเรื่องสายพันธ์ การดูแลรักษา ได้มีการพัฒนาตนเองต่อยอดความรู้เรื่อยมา จนธุรกิจไปได้ดี การได้ร่วมแข่งขันโกโก้บาริสต้าครั้งนี้ ซึ่งวัตถุดิบโกโก้ที่ใช้มาจากภาคเหนือเป็นเมล็ดโกโก้จาก ต.นางั่วจ.เพชรบูรณ์ ซึ่งเกิดขึ้นจากแรงขับเคลื่อนสําคัญของคุณประเสริฐ ไกนอก นักอนุรักษ์ นักเคลื่อนไหวเพื่อ
สิ่งแวดล้อม ได้รวมกลุ่มกันในต.นางั่วเป็นวิสาหกิจชุมชนโกโก้นางั่ว ให้ความรู้และส่งเสริมตั้งแต่การปลูกโกโก้จนไปถึงการแปรรูป เป็นโกโก้คุณภาพที่ใช้ในการประกวด จนได้รับรางวัลครั้งนี้ รางวัลนี้ถือเป็นหนึ่งกําลังใจ ที่จะพัฒนาธุรกิจตนเองให้เติบโต มั่นคง ยั่งยืนต่อไป”

     จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ของผู้สนใจทําธุรกิจพืชเศรษฐกิจที่เคยอยู่นอกสายตาคนไทย จนวันหนึ่งที่สสว. และพันธมิตร ได้เชื่อมประสานสร้างเป็น “คลัสเตอร์โกโก้” ที่มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาค พร้อมส่งเสริมสนับสนุนทําให้เกิดการผสานศักยภาพ และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนวันนี้

     เราจึงปฏิเสธไม่ได้ว่า “คลัสเตอร์โกโก้” เป็นอีกหนึ่งกลุ่มคลัสเตอร์ที่ต้องจับตา ในการร่วมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ หนุนเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตต่อไปในอนาคต

 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

NEWS & TRENDS