ส.อ.ท.เร่งลงพื้นที่สรุป SMEs กระทบขึ้นค่าแรง

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวถึง กรณีการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 300 บาทต่อวัน ว่า ขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาของคณะทำงานที่กระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้น โดยกำลังลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลว่าการปรับขึ้นค่าแรงนั้น มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการมากน้อยเพียงใด ซึ่งคาดว่า จะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์หน้าและจะนำเสนอต่อที่ประชุมต่อคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. ทันที โดยกลุ่ม SMEs ที่จะได้รับการช่วยเหลือในลำดับแรกคือ กลุ่มผู้ประกอบการที่มีต้นทุนจากค่าแรงเพิ่มขึ้นร้อยละ 30นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวถึง กรณีการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 300 บาทต่อวัน ว่า ขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาของคณะทำงานที่กระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้น โดยกำลังลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลว่าการปรับขึ้นค่าแรงนั้น มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการมากน้อยเพียงใด ซึ่งคาดว่า จะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์หน้าและจะนำเสนอต่อที่ประชุมต่อคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. ทันที โดยกลุ่ม SMEs ที่จะได้รับการช่วยเหลือในลำดับแรกคือ กลุ่มผู้ประกอบการที่มีต้นทุนจากค่าแรงเพิ่มขึ้นร้อยละ 30

NEWS & TRENDS