TMB จัดงานสัมมนา “ถอดรหัสการลงทุนด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย"

TMB Wealth Banking หรือ ลูกค้าธนบดีธนกิจ ทีเอ็มบี จัดงานสัมมนา “ถอดรหัสการลงทุนด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย" โดยมีนายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก บรรยายพิเศษหัวข้อ “การวางแผนทางการเงิน ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองเงินฝาก” และ ‘หมอช้าง’ นายทศพร ศรีตุลา ผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยชื่อดังของเมืองไทย บรรยายเคล็ดลับ เรื่อง “โหราศาสตร์กับการลงทุน” ให้แก่ลูกค้าสมาชิกธนบดีธนกิจ ทีเอ็มบี เพื่อเป็นการแนะนำและให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนวางแผนและสนับสนุนการลงทุนทางการเงินของลูกค้าให้มีคุณค่าและประโยชน์ยิ่งขึ้น โดยมี นางสาวปนัดดา ตัณฑ์ชาญชีวิน เจ้าหน้าที่บริหาร บริหารกลุ่มลูกค้าธนบดีธนกิจ ให้การต้อนรับ ณ โรงแรม Royal Orchid Sheraton สอบถามรายละเอียดการเป็นลูกค้าธนบดีธนกิจ เพื่อรับสิทธิพิเศษที่หลากหลาย พร้อมให้คำปรึกษาด้านการลงทุน ได้ที่ ลูกค้าธนบดีธนกิจ ทีเอ็มบี 02 273 7120, 02 299 1111 ต่อ 5470, 5471 หรือ tmbbank.com

 

 
 
 
              TMB Wealth Banking หรือ ลูกค้าธนบดีธนกิจ ทีเอ็มบี จัดงานสัมมนา “ถอดรหัสการลงทุนด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย" โดยมีนายสรสิทธิ์  สุนทรเกศ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก บรรยายพิเศษหัวข้อ “การวางแผนทางการเงิน ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองเงินฝาก” และ ‘หมอช้าง’ นายทศพร  ศรีตุลา ผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยชื่อดังของเมืองไทย บรรยายเคล็ดลับ เรื่อง “โหราศาสตร์กับการลงทุน” ให้แก่ลูกค้าสมาชิกธนบดีธนกิจ ทีเอ็มบี เพื่อเป็นการแนะนำและให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนวางแผนและสนับสนุนการลงทุนทางการเงินของลูกค้าให้มีคุณค่าและประโยชน์ยิ่งขึ้น โดยมี นางสาวปนัดดา  ตัณฑ์ชาญชีวิน เจ้าหน้าที่บริหาร บริหารกลุ่มลูกค้าธนบดีธนกิจ ให้การต้อนรับ ณ โรงแรม Royal Orchid Sheraton สอบถามรายละเอียดการเป็นลูกค้าธนบดีธนกิจ เพื่อรับสิทธิพิเศษที่หลากหลาย พร้อมให้คำปรึกษาด้านการลงทุน ได้ที่ ลูกค้าธนบดีธนกิจ ทีเอ็มบี 02 273 7120, 02 299 1111 ต่อ 5470, 5471 หรือ tmbbank.com  
 

NEWS & TRENDS