SME ปีเสือทองต้องรอด ศูนย์ 7 สนับสนุนเอสเอ็มอี จับมือ PIM แนะแนวทางผู้ประกอบการรายย่อย

 

     บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ โดยศูนย์ 7 สนับสนุนเอสเอ็มอี ตอกย้ำภารกิจ “3ให้” กับการขับเคลื่อนแพลตฟอร์มแห่งโอกาสในการช่วยเหลือ SME ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ล่าสุดร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) จัดสัมมนา SME 3 ก แกร่ง เก่ง กล้า ครั้งที่ 1/2565 หัวข้อ SME กับการเตรียมตัวสู้เศรษฐกิจปีเสือ” มุ่งหวังเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย โดยการให้คำปรึกษา ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ทันสมัย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

     โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ มาถ่ายทอดประสบการณ์ พร้อมประเมินแนวโน้มทิศทางเศรษฐกิจปีเสือ กระตุ้นให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรับมือกับความท้าทาย และแนะนำการประคองธุรกิจให้ผ่านความผันผวน หากเห็นโอกาสให้หยิบฉวยไว้ รวมถึงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการแข่งขันในยุค Next Normal

     สำหรับในปี 2565 ศูนย์ 7 สนับสนุนเอสเอ็มอี จะจัดสัมมนา SME 3 ก แกร่ง เก่ง กล้า จำนวน 6 ครั้ง ครอบคลุมเนื้อหา 6 เรื่องหลัก ได้แก่ ภาพรวมแนวโน้มทิศทางเศรษฐกิจ มาตรการและการสนับสนุนภาครัฐ การหาแหล่งเงินทุน การเตรียมความพร้อมสู่การขายในช่องทางโมเดิร์นเทรด การปรับตัวของเอสเอ็มอีต่อการแข่งขันในแพลตฟอร์มออนไลน์ และการแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ประสบความสำเร็จ สามารถติดตามข่าวสารเพื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และการจัดสัมมนาได้ที่ เฟซบุ๊ก ศูนย์7สนับสนุนSME

 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

NEWS & TRENDS