Jump Start Franchise สร้างโอกาสในการขยายธุรกิจแฟรนไชส์

สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เรียนครบ 12 ชั่วโมง ได้รับ E-Certificate (ประกาศนียบัตร) จากธนาคารออมสิน

 

หัวข้อสัมมนา

 • หลักการพื้นฐานด้านแฟรนไชส์
 • เช็คความพร้อมธุรกิจก่อนขยายแฟรนไชส์ หรือซื้อแฟรนไชส์
 •  สินเชื่อแฟรนไชส์ และสินเชื่อ SMEs
 •  การสร้างร้านต้นแบบ ขยายแฟรนไชส์อย่างยั่งยืน (กรณีศึกษา คาเฟ่อเมซอน)
 •  โครงสร้างเงินทุน การคิดค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์
 •  การบริหารร้านแฟรนไชส์ ด้วยคู่มือปฏิบัติงาน และสัญญาแฟรนไชส์ (กรณีศึกษา ร้านสะดวกซัก Otteri)
 •  กลยุทธ์การขยายแฟรนไชส์อย่างก้าวกระโดด (กรณีศึกษา ไจแอ้น ลูกชิ้นระเบิดเถิดเทิง และ ชาตันหยง)

 

 วิทยากร

 • คุณ เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์, CFE - บริษัท จีโนซิส จำกัด
 • คุณ ฐิติ สุวรรณศักดิ์ - Cafe' Amazon
 • คุณ กวิน นิทัศนจารุกุล - Otteri wash & dry
 • คุณ วลัยลักษณ์ วณิชชาภิวงศ์ - ชาตันหยง
 • คุณ อนพ วัฒนกูล - ไจแอ้น ลูกชิ้นระเบิดเทิดเถิง

 

เฉพาะสัมมนานี้! ได้รับสิทธิพิเศษจากธนาคารออมสิน 

1. ความรู้หลักการแฟรนไชส์ ที่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
2. โอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน และแหล่งเงินทุนของธนาคาร
3. เพิ่มช่องทางการตลาด และการขาย อาทิ E-Catalog / ตลาดนัดออนไลน์ / ออกร้านแสดงสินค้า
4. สนับสนุนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนธุรกิจ สูงสุด 2,500 บาท
5. ได้รับโอกาสร่วมจัดทำ MOU สนับสนุนสินเชื่อรายย่อยกับธนาคารออมสิน

 ลงทะเบียนที่ https://forms.gle/eYazME8KnuqMdBos9

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
มือถือ 097 245 6621, 092 942 9244
Line : @gsbsmartfranchise
https://lin.ee/h1Td1PR

Email: gsbsmartfranchise@gmail.com
Facebook : GSB SMEs Startup

ทั้งนี้ เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

www.smethailandlcub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

NEWS & TRENDS