มิ.ย.เปิดเส้นขนส่ง R3 ไทย-จีน-ลาว

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร คาด มิ.ย. นี้ เปิดเส้นทาง R3 ขนส่งสินค้าไป 3 ประเทศ ไทย - จีน - ลาว โดยไม่ต้องเปลี่ยนรถ เพื่ออำนวยความสะดวก

 

 
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร คาด มิ.ย. นี้ เปิดเส้นทาง R3 ขนส่งสินค้าไป 3 ประเทศ ไทย - จีน - ลาว โดยไม่ต้องเปลี่ยนรถ เพื่ออำนวยความสะดวก

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. เปิดเผยถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าไทย, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และสาธารณรัฐประชาชนจีนตามแนวเส้นทาง R3 ว่า หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติเรื่องดังกล่าวแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การเสนอเรื่องไปที่รัฐสภาพิจารณาเห็นชอบ โดยคาดว่าน่าจะมีการลงนามและเปิดการเดินรถได้ประมาณเดือนมิถุนายน 2556 ซึ่งจะสอดคล้องกับการเปิดสะพานมิตรภาพไทย - ลาว ที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ด้วย

ทั้งนี้ หลังจากการเปิดเดินรถระหว่าง 3 ประเทศแล้ว จะช่วยให้การขนส่งเป็นไปด้วยความสะดวกขึ้น เนื่องจากรถบรรทุกสามารถเดินรถไปที่ประเทศจุดหมายปลายทางได้เลย โดยที่ไม่ต้องมีการเปลี่ยนรถ ถ้าต้องผ่านประเทศระหว่างทาง เหมือนในปัจจุบัน คือ ถ้าประเทศไทยต้องการขนส่งสินค้าไปที่จีน พอถึงประเทศลาวจะต้องมีการเปลี่ยนรถบรรทุกของลาว และเมื่อถึงจีนก็ต้องเปลี่ยนเป็นรถบรรทุกของจีน

NEWS & TRENDS