พาณิชย์จัดระเบียบนำเข้า 6 สินค้ารับ AEC

นางปราณี ศิริพันธ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ออกประกาศมาตรการจัดระเบียบการนำเข้าสินค้าจำนวน 6 รายการ ได้แก่ มันสำปะหลัง หอมแดง ส้ม เครื่องในสุกร ยางรถยนต์ใหม่ และเครื่องใช้ไฟฟ้า (พัดลม หม้อหุงข้าว และหลอดไฟ) เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และเพื่อดูแลเกษตรกร ผู้ประกอบการภายในประเทศ และดูแลความปลอดภัยของผู้บริโภค

 


นางปราณี ศิริพันธ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ออกประกาศมาตรการจัดระเบียบการนำเข้าสินค้าจำนวน 6 รายการ ได้แก่ มันสำปะหลัง หอมแดง ส้ม เครื่องในสุกร ยางรถยนต์ใหม่ และเครื่องใช้ไฟฟ้า (พัดลม หม้อหุงข้าว และหลอดไฟ) เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และเพื่อดูแลเกษตรกร ผู้ประกอบการภายในประเทศ และดูแลความปลอดภัยของผู้บริโภค

ทั้งนี้ ในการกำหนดมาตรการดูแลการนำเข้า ผู้นำเข้าต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้ากับกรมฯ หรือสำนักงานการค้าต่างประเทศของกรมฯ และในการนำเข้าต้องมีหนังสือรับรองสุขอนามัย หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า หนังสือรับรองมาตรฐาน และต้องเก็บในสถานที่เก็บแยกต่างหากจากสินค้าปกติ รวมทั้งต้องรายงานการนำเข้า การครอบครอง การส่งออก สถานที่เก็บ การจำหน่ายจ่ายโอน ปริมาณคงเหลือ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการป้องกันการนำเข้ามาสวมสิทธิ์ในโครงการรับจำนำของรัฐบาล และป้องกันไม่ให้เกษตรกรเสียประโยชน์

"ที่เลือกมา 6 ตัว เพราะเป็นกลุ่มที่ประเมินแล้วน่าจะมีปัญหามากที่สุด ทั้งต้องดูแลเกษตรกร ยันผู้บริโภค ส่วนสินค้าตัวอื่นๆ บางตัวมีหน่วยงานอื่นดูแลอยู่แล้ว แต่ในอนาคตหากเห็นว่าสินค้ารายการใดมีปัญหา และผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นว่าสมควรมีมาตรการ กรมฯ ก็จะใช้มาตรการดูแลต่อไป” นางปราณี กล่าว.

NEWS & TRENDS