ศึก ส.อ.ท. ไม่จบ "ธนิต" พบนายกฯช่วยเคลียร์

นายธนิต โสรัตน์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ได้เข้าพบ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งภายใน ส.อ.ท. พร้อมขอให้นายกรัฐมนตรีประสานกับกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะกำกับดูแล พ.ร.บ.อุตสาหกรรม ให้เข้ามาช่วยประสานความขัดแย้งครั้งนี้ เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่ไม่ยอมรับการทำหน้าที่ประธาน ส.อ.ท.ของ นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล

 


นายธนิต โสรัตน์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ได้เข้าพบ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งภายใน ส.อ.ท.  พร้อมขอให้นายกรัฐมนตรีประสานกับกระทรวงอุตสาหกรรม  ในฐานะกำกับดูแล พ.ร.บ.อุตสาหกรรม ให้เข้ามาช่วยประสานความขัดแย้งครั้งนี้ เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่ไม่ยอมรับการทำหน้าที่ประธาน ส.อ.ท.ของ นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล

นอกจากนี้ ที่ประชุมประธานภาคและเลขาธิการภาค ส.อ.ท. ในวันที่ 21 ม.ค.2556 นี้ ได้ออกแถลงการณ์ 8 ข้อ ขอให้ภาครัฐพิจารณาก่อนทำธุรกรรมใดๆ กับนายพยุงศักดิ์ เนื่องจากได้ถูกถอดถอนออกจากการเป็นประธาน ส.อ.ท.แล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย.2555 ดังนั้น คำสั่งและการดำเนินการใดๆ ที่นายพยุงศักดิ์ดำเนินการจึงเป็นโมฆะ ตลอดจนการเบิกจ่ายด้านการเงินกับธนาคารต้องผ่านเหรัญญิก ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ส.อ.ท. (กส.) ก่อน

พร้อมทั้งขอให้นายพยุงศักดิ์และพรรคพวกยุติการปั่นป่วน ข่มขู่กรรมการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ส.อ.ท. รวมถึงการโยกย้ายเจ้าหน้าที่อย่างไม่มีเหตุผล และเรียกร้องให้นายพยุงศักดิ์เปิดเผยข้อมูลการทุจริตในโครงการฝึกอบรมของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี โดยเฉพาะให้เปิดเผยรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริต และแจ้งความดำเนินคดีภายใน 3 วัน ไม่เช่นนั้นจะถือว่านายพยุงศักดิ์กล่าวเท็จ ทำให้ผู้อื่นเสียหาย และยังขอให้กลุ่มและองค์กรขนาดใหญ่ที่นายพยุงศักดิ์อ้างว่าสนับสนุน ยุติการสนับสนุนนายพยุงศักดิ์ และหันมาหาทางออกร่วมกัน ซึ่งในวันที่ 28 ม.ค.นี้ ทางกลุ่มจะเดินทางเข้าไปประชุมคณะกรรมการสายงานจังหวัด ที่สำนักงาน ส.อ.ท. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกทั้งส่วนกลางและต่างจังหวัดเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้” นายธนิตกล่าว 

NEWS & TRENDS