พาณิชย์เชิญ กูรู GSP ลุงแซมติวเข้มผู้ส่งออก

นางปราณี ศิริพันธ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เชิญ Mrs.Marideth J. Sandler, CEO/International Trade Advisor บริษัท Sandler Trade LLC ซึ่งเป็นอดีตผู้อำนวยการโครงการ GSP ประจำสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ GSP และชี้แนะกลยุทธ์การใช้ประโยชน์จาก GSP สหรัฐ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยไปสหรัฐ

 


นางปราณี ศิริพันธ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เชิญ Mrs.Marideth J. Sandler, CEO/International Trade Advisor บริษัท Sandler Trade LLC ซึ่งเป็นอดีตผู้อำนวยการโครงการ GSP ประจำสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ GSP และชี้แนะกลยุทธ์การใช้ประโยชน์จาก GSP สหรัฐ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยไปสหรัฐ 

ทั้งนี้ กรมฯ กำหนดจัดสัมมนาเรื่อง GSP สหรัฐในหัวข้อ “The U.S. GSP : Unleashing GSP Opportunities for your Exports” ให้กับผู้ผลิต และผู้ส่งออกไทยในเขตกรุงเทพฯ  ปริมณฑล ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ในวันที่ 5 ก.พ. ส่วนภาคตะวันออก ที่โรงแรมมณเฑียร พัทยา จ.ชลบุรี วันที่ 7 ก.พ.2556 เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่จำนวนมาก

ปัจจุบันสหรัฐเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย ซึ่งมีกำลังซื้อสูงและมีความต้องการบริโภคสินค้าและบริการที่หลากหลาย และยังเป็นตลาดที่มีการแข่งขันกันสูง การที่ไทยได้รับสิทธิ์ GSP ยกเว้นภาษีนำเข้า ทำให้ไทยมีแต้มต่อเหนือคู่แข่ง โดยมีสินค้าที่ได้รับสิทธิ์ GSP มากกว่า 3,400 รายการ สินค้าสำคัญๆ เช่น อะไหล่รถยนต์ เกษตรแปรรูป อัญมณี อิเล็กทรอนิกส์ อาหารอินทรีย์ (Organic Food) และสินค้าที่ผลิตจากวัสดุใช้แล้ว (Recycled Materials) เป็นต้น.

NEWS & TRENDS