SIPA นำไอทีช่วย SME ธุรกิจท่องเที่ยว

    ธุรกิจท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในภาคบริการของไทยที่มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นหนึ่งในภาคธุรกิจที่นำเงินตราเข้าประเทศนอกเหนือจากการส่งออก ขณะที่การส่งออกในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มหดตัวอย่างต่อเนื่องนั้น ภาคการท่องเที่ยวมีส่วนสำคัญในการพยุงเศรษฐกิจไทยไม่ให้ขาดดุลบัญชีเดินสะพัด

    กรมการท่องเที่ยวสำรวจสถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยในปี 2559 พบว่า ช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคม 2559 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยถึง 22.4 ล้านคน เติบโตขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 11.75% โดยภาคธุรกิจที่มีความสำคัญอันดับต้นๆ คือ กลุ่มธุรกิจโรงแรมและที่พัก

    ช่วงที่ผ่านมาธุรกิจโรงแรมและที่พักเผชิญหน้ากับความท้าทายหลายด้าน

    -ทำอย่างไรให้เข้าถึงฐานนักท่องเที่ยวได้อย่างสูงสุด ซึ่งหมายถึงโอกาสในการเพิ่มรายได้ที่สูงตามไปด้วย

    -ทำอย่างไรจึงจะสามารถบริหารจัดการจำนวนห้องพัก และราคาห้องพักได้จากจุดเดียว เพื่อช่วยให้โรงแรมบริหารจัดการง่ายขึ้น ทั้งการกระจายห้องพัก และการสร้างสมดุลของรายได้ในแต่ละช่องทางควบคู่กันไปด้วย ดังนั้นธุรกิจที่พักจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการวางแผนขายห้องพักล่วงหน้า เพื่อนำมาสู่การคาดการณ์รายได้ที่แม่นยำและลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ

    -ทำอย่างไรโรงแรมจะมีข้อมูลที่ถูกต้องอยู่ในระบบการสืบค้น (Search Engine) จากทั่วโลก

    3 ประการข้างต้นเป็นความท้าทายของธุรกิจโรงแรมที่ต้องบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดรายได้สูงสุด ซึ่งหมายถึงการอยู่รอดและการพัฒนาของภาคธุรกิจท่องเที่ยว


    ซิป้า เดินหน้าตามกรอบยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัลสนองนโยบายกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) ที่ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจึงได้มีการดำเนินโครงการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับสากล Tourism Thailand Open Platform (ToTOP)   


    นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือ ซิป้า กล่าวว่า ซิป้าใช้เวลา 2 ปีในการดำเนินการใน 3 ส่วนหลัก 
การกำหนดระบบ Standard Code หรือรหัสมาตรฐานของธุรกิจท่องเที่ยว ซิป้าได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เพื่อแก้ไขปัญหาการสืบค้นในระบบไอที (Search Engine)  ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นผู้ประกอบการท่องเที่ยวสามารถนำไปใช้เพื่อสร้างให้เกิดมาตรฐานของข้อมูลท่องเที่ยว ซึ่งประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกของโลกที่มีการขจัดปัญหาข้อผิดพลาดในการค้นหา 


    ระบบ Hotel Channel Manager หรือระบบการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมและที่พัก ระบบ Hotel Channel Manager เป็นระบบที่ช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมและที่พักผ่านออนไลน์ โดยเฉพาะการจัดการเรื่องจำนวนห้องพัก และราคาห้องพัก เพื่อช่วยให้โรงแรมสามารถบริหารจัดการจำนวนห้องพักและราคาห้องพักได้ง่ายขึ้น โดยเป็นการบริการจากศูนย์กลางและส่งข้อมูลอัพเดทไปยังตัวแทนทุกราย ระบบดังกล่าวสามารถกำหนดราคาขายห้องพักสำหรับตัวแทนแต่ละรายให้เหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้


    ระบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มช่องทางด้านการตลาดด้านท่องเที่ยวในรูปแบบธุรกิจกับธุรกิจ (Tourism Thailand Open Platform B2B) ช่วยให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวไทยได้เสนอขายสินค้าประเภท ที่พัก บริการ รถรับส่ง แพคเกจทัวร์ แพ็กเกจกอล์ฟ ผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบ B2B ผ่านการเชื่อมต่อ API (Application Programming Interface)


 
    ผู้ซื้อสามารถซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ได้จากบนหน้าจอเดียวกันแบบ One Stop Services ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยมีโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและผู้ซื้อได้ไม่แพ้ผู้ประกอบการใหญ่ โดยเป็นลักษณะของตลาดกลางที่เปิดโอกาสให้ผู้ขายรายย่อยเข้าถึงผู้ซื้อจากทั่วโลกได้
ที่ผ่านมาการผู้ให้บริการท่องเที่ยวมักถูกควบคุมจากบริษัทตัวแทนที่ต้นทางและปลายทาง ทำให้ธุรกิจรายย่อยของไทยขาดโอกาสทางการตลาดและเข้าถึงผู้ซื้อได้ยาก ดังนั้นการมีแพลตฟอร์มที่รวบรวมสินค้าและบริการของผู้ประกอบการการท่องเที่ยวไทย จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยในการเข้าถึงผู้ซื้อและบริษัทตัวแทนทั่วโลก
  

    โครงการ ToTOP จึงเป็นโครงการที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยตรง เพื่อให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นที่ประเด็นปัญหาหลัก 3 ด้านดังที่กล่าว ซึ่งซิป้าคาดหวังว่า การดำเนินโครงการ ToTOP จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้มีการนำไอทีมาแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวของไทยทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กในระยะยาว


    ดูรายละเอียดได้ที่ http://thaitotop.com


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอีRECCOMMEND: TECH

เจาะแนวคิด ระเฑียร ศรีมงคล 10 ปี KTC จากองค์กรคอนเซอร์เวทีฟ ก้าวกระโดดยังไงให้เติบโตยั่งยืนในยุคดิจิทัล

ในโลกยุคใหม่ที่ทุกอย่างต้องถูกขับเคลื่อนด้วยความเร็ว การยึดหลักทำธุรกิจในรูปแบบเดิมเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพออีกต่อไป

ส่อง 4 นโยบาย “ดีพร้อมแคร์” ทุ่มงบกว่า 500 ล้าน หนุนภาคธุรกิจให้เติบโตและสร้างมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาท

 นับเป็นอีกหนึ่งข่าวดีเมื่อภาครัฐ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หรือดีพร้อม เปิดแนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจอุตสาหกรรมผ่านนโยบาย “ดีพร้อมแคร์ : DIPROM CARE” สนับสนุนภาคธุรกิจให้เติบโต

ไอเดียเปลี่ยนขวดน้ำทิ้งเป็นเงิน จากธุรกิจแฟชั่นแบรนด์เกาหลีรักษ์โลก

อย่างที่ทราบดีว่า แบรนด์ต่างๆ เปิดตัวคอลเลกชันใหม่ ในทุกฤดูกาล ทำให้คนต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ตามที่แบรนด์ได้ออกมา จะไม่ซื้อก็ไม่ได้ ของมันต้องมี ถึงไม่มีคนซื้อแต่ก็ต้องมีการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติอยู่ดี