กฎหมายเจ้าของธุรกิจต้องรู้ ก่อนคิดจะออกดิจิทัลโทเคน

Text: นเรศ เหล่าพรรณราย

 

     กระแสตื่นตัวในการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้ในภาคธุรกิจทำให้ผู้ประกอบการหลายคนสนใจที่จะออกโทเคนดิจิทัลเป็นของตัวเองแต่ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาก็คือประเด็นเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆ บทความนี้จะให้ความกระจ่างเบื้องต้นสำหรับกฎเกณฑ์ที่ผู้ประกอบการควรรู้

ต้องเป็นโทเคนดิจิทัลพร้อมใช้เท่านั้น

     หลักเกณฑ์สำคัญที่ผู้ประกอบการที่จะออกโทเคนดิจิทัลต้องรู้คือโทเคนดังกล่าวจะต้องเป็น Utility Token ที่อ้างอิงกับโปรเจกต์หรือธุรกิจที่พร้อมใช้งานแล้วเท่านั้น กล่าวคือเวลาที่โทเคนดังกล่าวออกมาจะต้องพร้อมที่จะใช้งานกับโปรเจกต์หรือตัวธุรกิจทันที 

     ตัวอย่างเช่น โทเคน A ระบุว่าสามารถนำมาแลกสินค้าและบริการได้ เมื่อมีการเสนอขายโทเคน ผู้ถือโทเคนจะสามารถนำไปใช้แลกสินค้าและบริการได้ทันที ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวจะเรียกว่าโทเคนดิจิทัลพร้อมใช้

ถ้าเข้าข่ายระดมทุนต้องผ่าน ICO Portal

     ถ้าหากโทเคนดิจิทัลที่จะเสนอขายเข้าข่ายการระดมทุนหรือคุณสมบัติของโทเคนนั้นๆยังไม่สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อมีการนำไปใช้งาน ตัวอย่างเช่น ผู้ออกโทเคนเสนอขายโดยระบุว่าหลังจากที่มีผู้ซื้อโทเคนไปแล้วจะได้รับสิทธิตามที่ระบุภายในเวลา XXX หรือรอจนโปรเจกต์เสร็จสิ้นเสียก่อน

     หากเป็นรูปแบบนี้ ผู้สนใจจะออกโทเคนดิจิทัลจะต้องผ่านกระบวนการกับ ICO Portal ที่ได้รับการอนุมัติจาก ก.ล.ต. เท่านั้น เนื่องจากมีคุณสมบัติที่เข้าข่ายการเป็นหลักทรัพย์ ซึ่งอาจจะต้องใช้ขั้นตอนในการพิจารณาจากทาง ก.ล.ต. ซึ่งต่างจากโทเคนดิจิทัลพร้อมใช้ซึ่งไม่จำเป็นต้องผ่าน ก.ล.ต.

ไม่มีสินทรัพย์อยู่เบื้องหลัง

     โทเคนดิจิทัลอีกแบบหนึ่งที่จะต้องผ่านการรับรองจาก ก.ล.ต. ก็คือโทเคนประเภทที่มีสินทรัพย์หนุนหลัง ไม่ว่าจะเป็นหุ้น อสังหาริมทรัพย์ ทองคำ พันธบัตร ฯลฯ ซึ่งสินทรัพย์เหล่านี้มีคุณสมบัติของการเป็นหลักทรัพย์ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ จึงมีความจำเป็นต้องได้รับการเก็นชอบจาก ก.ล.ต.

     โดยสิ่งที่ผู้ถือโทเคนจะได้รับคือสิทธิประโยชน์ต่างๆที่สินทรัพย์เหล่านั้นสร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นเงินปันผล ผลตอบแทนหรือสิทธิการเป็นเจ้าของซึ่งต่างจาก Utility Token ซึ่งผู้ถือจะได้รับสิทธิพิเศษอย่างเช่นนำไปแลกสินค้าและบริการเท่านั้น โดยผู้ที่ต้องการออกโทเคนดิจิทัลประเภทนี้ต้องผ่านกระบวนการออกกับ ICO Portal