พลิกนาข้าวพ่อ ต่อยอดสู่ฟาร์มไก่ออแกนิก โตสวนกระแสยอดพุ่งกว่า 100%

ฟาร์มเล็กๆ แต่จุดประกายให้เกษตรกรรายอื่น กับจุดหมายที่อยากชวนเพื่อนร่วมอาชีพก้าวไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนด้วยกัน พร้อมด้วยแนวคิดทิ้งท้ายสำหรับลูกหลานเกษตรกรที่อยากกลับบ้าน

พลิกนาข้าวพ่อ ต่อยอดสู่ฟาร์มไก่ออแกนิก โตสวนกระแสยอดพุ่งกว่า 100%

เกษตรกรจะเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีกิน บ้างไม่ได้หรือ?

นั่นคือแรงบันดาลใจเริ่มต้นของลูกชาวนาแห่งบางเลน นครปฐม ที่หยิบ Pain Point จากธุรกิจครอบครัวมาต่อยอดเป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์ โดยใช้องค์ความรู้ที่มีมาพัฒนาจนกระทั่งสร้างผลผลิตที่เข้าไปอยู่ในใจผู้บริโภคหลายระดับ

ฟาร์มเล็กๆ แต่จุดประกายให้เกษตรกรรายอื่น กับจุดหมายที่อยากชวนเพื่อนร่วมอาชีพก้าวไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนด้วยกัน พร้อมด้วยแนวคิดทิ้งท้ายสำหรับลูกหลานเกษตรกรที่อยากกลับบ้าน

มาติดตามเรื่องราวเหล่านี้กัน

#sme #smethailand #แทนคุณฟาร์ม #เกษตรอินทรีย์ #ฟาร์มออร์แกนิก

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

SME THAILAND VIDEOS