มากกว่าเติมทุน พร้อมหนุน SMEs ไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

อยากรู้ไหมว่า SME D Bank สถาบันการเงินของรัฐ นั้นทำหน้าที่อะไร และส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs อย่างไรบ้าง ไปหาคำตอบได้ในคลิปเลย

มากกว่าเติมทุน พร้อมหนุน SMEs ไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
.
อยากรู้ไหมว่า SME D Bank หรือ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สถาบันการเงินของรัฐ นั้นทำหน้าที่อะไร และส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs อย่างไรบ้าง ไปหาคำตอบได้ในคลิปเลย
.
#sme #smethailand #SMEDBank #เพื่อนคู่คิดธุรกิจเอสเอ็มอี #เรื่องธุรกิจต้องSMETHAILAND

SME THAILAND VIDEOS