SME อาเซียน #Scoop Bar ไอศกรีม Sandwich อินโดนีเซีย

รายการ เซียนธุรกิจ ช่วง SME อาเซียน พาไปดูกิจการไอศกรีม Sandwich แบรนด์ Scoop Bar ที่ตั้งอยู่ในกรุงจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย ที่ใช้เวลาขายผ่าน Social Media เพียง 6-8 เดือนก็สามารถสร้างโรงงาน และเปิดหน้าร้านเป็นของตัวเองได้
รายการ เซียนธุรกิจ ช่วง SME อาเซียน พาไปดูกิจการไอศกรีม Sandwich แบรนด์ Scoop Bar ที่ตั้งอยู่ในกรุงจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย ที่ใช้เวลาขายผ่าน Social Media เพียง 6-8 เดือนก็สามารถสร้างโรงงาน และเปิดหน้าร้านเป็นของตัวเองได้

สามารถรับชมรายการเซียนธุรกิจได้ ทุกวันอาทิตย์ 16.00 - 17.00 น. ทาง Nation TV ช่อง 22

SME THAILAND VIDEOS