SME อาเซียน ส่องตลาดรถหรู ดูพฤติกรรมเศรษฐีลาว

"SME อาเซียน" สัปดาห์นี้ พาไปดูกิจการของผู้ประกอบการลาว กับกิจการจำหน่าย Luxury Car "ร้านพรประเสริฐ" ของคุณมาลัยพร แม่หญิงลาว อายุเพียง 28 ปีเท่านั้น "SME อาเซียน" สัปดาห์นี้ พาไปดูกิจการของผู้ประกอบการลาว กับกิจการจำหน่าย Luxury Car "ร้านพรประเสริฐ" ของคุณมาลัยพร แม่หญิงลาว อายุเพียง 28 ปีเท่านั้น

รับชมรายการเซียนธุรกิจได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.00-17.00 น. ทาง Natoin TV โดยรับชมทาง Set top box ช่อง 22 และผ่านเคเบิลทั่วไปช่อง 32

SME THAILAND VIDEOS

FOOD TRUCK ธุรกิจนี้ยังเวิร์กอยู่ไหม ในยุคเดลิเวอรีครองเมือง​

​วันนี้แอดจะพาทุกคนไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ขาย เจ้าของกิจการ Food ​ Truck ถึงบรรยากาศของธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ในปี 2022 และทิศทางในการทำธุรกิจในอนาคต ​