SME อาเซียน # Antz The Bread Factory ร้านขนมปังขวัญใจคนฟิลิปปินส์

ช่วง SME อาเซียน วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2557 พาไปเยือนกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ไปดูกิจการร้านขนมปัง Antz The Bread Factory ที่ได้ชื่อว่าเป็นร้านที่อบขนมปังใหม่สดทุกวันและใส่ใจในเรื่องการเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีต่อสุขภาพผู้บริโภค จึงเป็นร้านที่คนฟิลิปปินส์ชื่นชอบ

 


 

ช่วง SME อาเซียน วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2557 พาไปเยือนกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ไปดูกิจการร้านขนมปัง Antz The Bread Factory ที่ได้ชื่อว่าเป็นร้านที่อบขนมปังใหม่สดทุกวันและใส่ใจในเรื่องการเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีต่อสุขภาพผู้บริโภค จึงเป็นร้านที่คนฟิลิปปินส์ชื่นชอบ

 

SME THAILAND VIDEOS

FOOD TRUCK ธุรกิจนี้ยังเวิร์กอยู่ไหม ในยุคเดลิเวอรีครองเมือง​

​วันนี้แอดจะพาทุกคนไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ขาย เจ้าของกิจการ Food ​ Truck ถึงบรรยากาศของธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ในปี 2022 และทิศทางในการทำธุรกิจในอนาคต ​