SME อาเซียน # จับกระแสตลาดไอทีลาวยุคใหม่เปิดรับโลกดิจิตอล

ช่วง SME อาเซียน วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557 - รายการเซียนธุรกิจพาไปดูพฤติกรรมการซื้อสินค้าไอทีของคนลาว ผ่านการพูดคุยกับคุณเพชรลาวัลย์ ผู้ประกอบการสาวชาวลาวเจ้าของร้าน iCenter แห่งนครเวียงจันทน์
ช่วง SME อาเซียน วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557 -  รายการเซียนธุรกิจพาไปดูพฤติกรรมการซื้อสินค้าไอทีของคนลาว ผ่านการพูดคุยกับคุณเพชรลาวัลย์ ผู้ประกอบการสาวชาวลาวเจ้าของร้าน iCenter แห่งนครเวียงจันทน์
 

SME THAILAND VIDEOS