Biz Idea # Brolly นวัตกรรมด้ามถือร่มเพื่อชาวแชต

ช่วง Biz Idea วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2557 - Brolly นวัตกรรมด้ามถือร่มเพื่อชาวแชต


ช่วง Biz Idea วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2557 - Brolly นวัตกรรมด้ามถือร่มเพื่อชาวแชต

 

SME THAILAND VIDEOS

FOOD TRUCK ธุรกิจนี้ยังเวิร์กอยู่ไหม ในยุคเดลิเวอรีครองเมือง​

​วันนี้แอดจะพาทุกคนไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ขาย เจ้าของกิจการ Food ​ Truck ถึงบรรยากาศของธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ในปี 2022 และทิศทางในการทำธุรกิจในอนาคต ​