SME อาเซียน # D.I.Y. Store ธุรกิจทำเงินในสิงคโปร์

ช่วง SME อาเซียน วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557 - พาดูอีกหนึ่งกิจการที่กำลังรุ่งโรจน์ในสิงคโปร์ Home Fix แฟรนไชส์ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแบบ D.I.Y. ทีเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศที่ผู้คนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมตามคอนโดมิเนียม หรือแฟลต 
ช่วง SME อาเซียน วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557 - พาดูอีกหนึ่งกิจการที่กำลังรุ่งโรจน์ในสิงคโปร์ Home Fix แฟรนไชส์ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแบบ D.I.Y. ทีเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศที่ผู้คนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมตามคอนโดมิเนียม หรือแฟลต
 

SME THAILAND VIDEOS

FOOD TRUCK ธุรกิจนี้ยังเวิร์กอยู่ไหม ในยุคเดลิเวอรีครองเมือง​

​วันนี้แอดจะพาทุกคนไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ขาย เจ้าของกิจการ Food ​ Truck ถึงบรรยากาศของธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ในปี 2022 และทิศทางในการทำธุรกิจในอนาคต ​