Biz Idea # plae รองเท้าเพื่อพัฒนาการที่ดีของเด็กๆ

ช่วง "Biz Idea" วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2557 - นำเสนอรองเท้าสำหรับเด็ก "plae" ที่สร้างสรรค์โดย "Ryan Ringholz" นักออกแบบผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของรองเท้าแบรนด์ดังมากมาย...จะน่าสนใจอย่างไร...ติดตามชมได้เลย
ช่วง "Biz Idea" วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2557 - นำเสนอรองเท้าสำหรับเด็ก "plae" ที่สร้างสรรค์โดย "Ryan Ringholz" นักออกแบบผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของรองเท้าแบรนด์ดังมากมาย...จะน่าสนใจอย่างไร...ติดตามชมได้เลย


SME THAILAND VIDEOS