​SME อาเซียน # Angkor Market ร้านสะดวกซื้อเมืองเสียมเรียบ

ช่วง SME อาเซียน วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557- พาไปเสียมเรียบ ดินแดนมรดกโลก ของกัมพูชา เยี่ยมชมกิจการร้านซูเปอร์มาร์เก็ตสัญชาติขแมร์ "Angkor Market" จะน่าสนใจอย่างไร...คลิกชมได้เลยครับ
ช่วง SME อาเซียน วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557- พาไปเสียมเรียบ ดินแดนมรดกโลก ของกัมพูชา เยี่ยมชมกิจการร้านซูเปอร์มาร์เก็ตสัญชาติขแมร์ "Angkor Market" จะน่าสนใจอย่างไร...คลิกชมได้เลยครับ

 

SME THAILAND VIDEOS

FOOD TRUCK ธุรกิจนี้ยังเวิร์กอยู่ไหม ในยุคเดลิเวอรีครองเมือง​

​วันนี้แอดจะพาทุกคนไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ขาย เจ้าของกิจการ Food ​ Truck ถึงบรรยากาศของธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ในปี 2022 และทิศทางในการทำธุรกิจในอนาคต ​