​SME อาเซียน # รู้จักกัมพูชาผ่านมุมมอง "จีรนันท์ วงษ์มงคล"

ช่วง SME อาเซียน วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 - พาไปกรุงพนมเปญ ร่วมพูดคุยกับคุณจีรนันท์ วงษ์มงคล อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ ถึงโอกาสของผู้ประกอบการไทยในกัมพูชา คลิกชมได้เลยครับช่วง SME อาเซียน วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 - พาไปกรุงพนมเปญ ร่วมพูดคุยกับคุณจีรนันท์ วงษ์มงคล อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ ถึงโอกาสของผู้ประกอบการไทยในกัมพูชา คลิกชมได้เลยครับ

 

SME THAILAND VIDEOS

FOOD TRUCK ธุรกิจนี้ยังเวิร์กอยู่ไหม ในยุคเดลิเวอรีครองเมือง​

​วันนี้แอดจะพาทุกคนไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ขาย เจ้าของกิจการ Food ​ Truck ถึงบรรยากาศของธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ในปี 2022 และทิศทางในการทำธุรกิจในอนาคต ​