คุยกับเซียน # 57 ถอยหลังตั้งหลัก เตรียมพร้อมรุกใหม่ 58

ช่วงคุยกับเซียน วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 ฟิล ปรัชญา อรเอก ร่วมพูดคุยกับ ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจและธุรกิจ SME ปี 2557...ติดตามชมได้เลยครับ
 

       ช่วงคุยกับเซียน วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 ฟิล ปรัชญา อรเอก ร่วมพูดคุยกับ ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจและธุรกิจ SME ปี 2557...ติดตามชมได้เลยครับ
 

SME THAILAND VIDEOS