SME อาเซียน # Nyain Kyaw ทนายความเมียนมาร์แนะนำการลงทุน

ช่วง SME อาเซียน วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 พาไปร่วมพูดคุยกับที่ปรึกษากฎหมายชาวเมียนมาร์ ที่จะมาบอกเล่าถึงศักยภาพการลงทุน และข้อแนะนำดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไทยในการบุตลาดเมียนมาร์...คลิกชมได้เลยครับ

 
ช่วง SME อาเซียน วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 พาไปร่วมพูดคุยกับที่ปรึกษากฎหมายชาวเมียนมาร์ ที่จะมาบอกเล่าถึงศักยภาพการลงทุน และข้อแนะนำดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไทยในการบุตลาดเมียนมาร์...คลิกชมได้เลยครับ

SME THAILAND VIDEOS