​SME อาเซียน # Thai Express ร้านอาหารไทยสัญชาติสิงคโปร์

ช่วงSME อาเซียน วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 พาทำความรู้จัก Thai Express ร้านอาหารไทยสัญชาติสิงคโปร์ที่บริหารงานโดยคนไทยและกำลังขยายสาขาไปทั่วอาเซียนและทั่วโลก...จะน่าสนใจอย่างไรคลิกชมได้เลยครับ

 ช่วงSME อาเซียน วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 พาทำความรู้จัก Thai Express ร้านอาหารไทยสัญชาติสิงคโปร์ที่บริหารงานโดยคนไทยและกำลังขยายสาขาไปทั่วอาเซียนและทั่วโลก...จะน่าสนใจอย่างไรคลิกชมได้เลยครับ

 

SME THAILAND VIDEOS

FOOD TRUCK ธุรกิจนี้ยังเวิร์กอยู่ไหม ในยุคเดลิเวอรีครองเมือง​

​วันนี้แอดจะพาทุกคนไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ขาย เจ้าของกิจการ Food ​ Truck ถึงบรรยากาศของธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ในปี 2022 และทิศทางในการทำธุรกิจในอนาคต ​