​SME อาเซียน#Golden Mile Complex ชุมชนคนไทยในสิงคโปร์

ช่วง SME อาเซียน วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 - พาไปเที่ยวชุมชนคนไทยในสิงคโปร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคาร Golden Mile Complex ไปดูกันว่าชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยที่นั้นเป็นอย่างไร...คลิกชมได้เลยครับ

 ช่วง SME อาเซียน วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 -  พาไปเที่ยวชุมชนคนไทยในสิงคโปร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคาร Golden Mile Complex ไปดูกันว่าชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยที่นั้นเป็นอย่างไร...คลิกชมได้เลยครับ

 

SME THAILAND VIDEOS