​SME อาเซียน#5 กำแพงขวางกั้นการค้าไทย-ลาว

ช่วง SME อาเซียน วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 - มีข้อมูลน่าสนใจมาฝากผู้ประกอบการไทยที่กำลังวางแผนข้ามโขงเจาะตลาดลาวกับ 5 อุปสรรคการค้าขายระหว่าง ไทย กับสปป.ลาว ...คลิกชมได้เลยครับ 

ช่วง SME อาเซียน วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 - มีข้อมูลน่าสนใจมาฝากผู้ประกอบการไทยที่กำลังวางแผนข้ามโขงเจาะตลาดลาวกับ 5 อุปสรรคการค้าขายระหว่าง ไทย กับสปป.ลาว ...คลิกชมได้เลยครับ

 

SME THAILAND VIDEOS