​SME อาเซียน#ขุมทองเมียนมาร์ SME ไทยจะเข้าไปขุดอย่างไร?

ช่วง SME อาเซียน วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 - ขุมทองเมียนมาร์ SME ไทยจะเข้าไปขุดอย่างไร? มีคำแนะนำรูปแบบและวิธีการที่ผู้ประกอบการ SME ไทยจะเข้าไปติดต่อค้าขายลงทุนในเมียนมาร์ให้ประสบความสำเร็จมานำเสนอ...ติดตามชมได้เลยครับ

 


 

ช่วง SME อาเซียน วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 - ขุมทองเมียนมาร์ SME ไทยจะเข้าไปขุดอย่างไร? มีคำแนะนำรูปแบบและวิธีการที่ผู้ประกอบการ SME ไทยจะเข้าไปติดต่อค้าขายลงทุนในเมียนมาร์ให้ประสบความสำเร็จมานำเสนอ...ติดตามชมได้เลยครับ


 

SME THAILAND VIDEOS