​SME อาเซียน# Little Burma กลางเกาะสิงคโปร์ ดูวิถีคนเมียนมาร์พลัดถิ่น

ช่วง SME อาเซียน วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 - พาไปบุก Little Burma กลางเกาะสิงคโปร์ ดูวิถีคนเมียนมาร์พลัดถิ่น...เขากินอยู่กันอย่างไร
ช่วง SME อาเซียน วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 - พาไปบุก Little Burma กลางเกาะสิงคโปร์ ดูวิถีคนเมียนมาร์พลัดถิ่น...เขากินอยู่กันอย่างไร

SME THAILAND VIDEOS