WOW Marketing EP3 Unexpected Marketing การตลาดเหนือความคาดหมาย

ธนา เธียรอัจฉริยะ นักการตลาด ที่ปรึกษาเรื่องการพัฒนาองค์กร และนักสร้างแบรนด์ระดับประเทศ อดีตผู้บริหารระดับสูงองค์กรขนาดใหญ่หลายๆ แห่ง เช่น ดีแทค แม็คยีนส์ จีเอ็มเอ็ม นอกจากนี้ ปัจจุบันยังเป็นหนึ่งในผู้ร่วมสร้างสรรค์หลักสูตรการปรับเปลี่ยนมุมคิดทางธุรกิจแห่งแรกในประเทศไทยกับ “สถา.. คุณธนา เธียรอัจฉริยะ นักการตลาด ที่ปรึกษาเรื่องการพัฒนาองค์กร และนักสร้างแบรนด์ระดับประเทศ อดีตผู้บริหารระดับสูงองค์กรขนาดใหญ่หลายๆ แห่ง เช่น ดีแทค แม็คยีนส์ จีเอ็มเอ็ม นอกจากนี้ ปัจจุบันยังเป็นหนึ่งในผู้ร่วมสร้างสรรค์หลักสูตรการปรับเปลี่ยนมุมคิดทางธุรกิจแห่งแรกในประเทศไทยกับ “สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ” ABC-Academy of Business

 

SME THAILAND VIDEOS