​SME อาเซียน#เครื่องสำอางไทยฉายแววรุ่งในฟิลิปปินส์

ช่วง SME อาเซียน วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 - สัปดาห์นี้มีข้อมูลเด็ดๆ จากศูนย์วิจัยกสิกรไทยมาบอกกัน เกี่ยวกับโอกาสของธุรกิจเครื่องสำอางไทยที่กำลังฉายแววรุ่งในตลาดฟิลิปปินส์...คลิกชมได้เลยครับ

 ช่วง SME อาเซียน วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 - สัปดาห์นี้มีข้อมูลเด็ดๆ จากศูนย์วิจัยกสิกรไทยมาบอกกัน เกี่ยวกับโอกาสของธุรกิจเครื่องสำอางไทยที่กำลังฉายแววรุ่งในตลาดฟิลิปปินส์...คลิกชมได้เลยครับ

 

SME THAILAND VIDEOS