​SME อาเซียน#มองโอกาสตลาดเสื้อผ้าไทยในสิงคโปร์

SME อาเซียน วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 - สัปดาห์นี้มีข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ สิงคโปร์ มาฝาก เกี่ยวกับโอกาสของเสื้อผ้าไทยในตลาดสิงคโปร์...จะน่าสใจอย่างไร...ไปติดตามชมกันเลยครับ

 


SME อาเซียน วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 - สัปดาห์นี้มีข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ สิงคโปร์ มาฝาก เกี่ยวกับโอกาสของเสื้อผ้าไทยในตลาดสิงคโปร์...จะน่าสใจอย่างไร...ไปติดตามชมกันเลยครับ

 

SME THAILAND VIDEOS