​คุยกับเซียน#เพาะเห็ดแนวใหม่ (ถั่งเช่า) เสริมรายได้สร้างอาชีพ

คุยกับเซียน วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 - ติดตามตอนที่ 2 ของเรื่องการเพาะเห็ดแนวใหม่ โดย ฟิล ปรัชญา พาคุณหญิง เขมนันท์ จันย้น ผู้ที่มีความสนใจอยากจะเรียนรู้วิธีการเพาะเห็ด ไปขอคำแนะนำและแชร์ประสบการณ์การเพาะเห็ดแนวใหม่ โดยเฉพาะ "ถั่งเช่า" จากคุณอุนารินทร์ กิจไพบูล..

 คุยกับเซียน วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 - ติดตามตอนที่ 2 ของเรื่องการเพาะเห็ดแนวใหม่ โดย ฟิล ปรัชญา พาคุณหญิง เขมนันท์ จันย้น ผู้ที่มีความสนใจอยากจะเรียนรู้วิธีการเพาะเห็ด ไปขอคำแนะนำและแชร์ประสบการณ์การเพาะเห็ดแนวใหม่ โดยเฉพาะ "ถั่งเช่า" จากคุณอุนารินทร์ กิจไพบูลทวี ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารสถานีเห็ด

 

SME THAILAND VIDEOS