​SME อาเซียน#พัฒนาอสังหาริมทรัพย์กัมพูชาน่าสน...แต่ระวังมายาภาพแรงงาน

SME อาเซียน วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 - พัฒนาอสังหาริมทรัพย์กัมพูชาน่าสน...แต่ระวังมายาภาพแรงงาน - นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในกัมพูชาว่าผู้ประกอบการไทยมีโอกาสและความเสี่ยงอย่างไรบ้างหากคิดไปลงทุน....คลิกชมได้เลยครับ

 


SME อาเซียน วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 - พัฒนาอสังหาริมทรัพย์กัมพูชาน่าสน...แต่ระวังมายาภาพแรงงาน - นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในกัมพูชาว่าผู้ประกอบการไทยมีโอกาสและความเสี่ยงอย่างไรบ้างหากคิดไปลงทุน....คลิกชมได้เลยครับ


 

SME THAILAND VIDEOS