สร้างนวัตกรรมธุรกิจอย่างไร? ให้ตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่

การเสวนาหัวข้อ สร้างนวัตกรรมธุรกิจอย่างไร? ให้ตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่ 1. คุณรวิศ หาญอุตสาหะ กรรมการผู้จัดการ ศรีจันทร์สหโอสถ 2. คุณภาสประภา กันยาวิริยะ ผู้จัดการทั่วไป ร้าน ล.เยาวราช 3. คุณธีรศานต์ สหัสสพาศน์ กรรมการผู้จัดการ JM Cuisine ดำเนินการเสวนาโดย คุณปรัช.. 


การเสวนาหัวข้อ 
สร้างนวัตกรรมธุรกิจอย่างไร? ให้ตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่
1. คุณรวิศ หาญอุตสาหะ กรรมการผู้จัดการ ศรีจันทร์สหโอสถ
2. คุณภาสประภา กันยาวิริยะ ผู้จัดการทั่วไป ร้าน ล.เยาวราช
3. คุณธีรศานต์ สหัสสพาศน์ กรรมการผู้จัดการ JM Cuisine
 ดำเนินการเสวนาโดย คุณปรัชญา อรเอก ผู้ประกาศข่าว Nation TV


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อความสำเร็จของธุรกิจ SME (เอสเอ็มอี)

SME THAILAND VIDEOS

FOOD TRUCK ธุรกิจนี้ยังเวิร์กอยู่ไหม ในยุคเดลิเวอรีครองเมือง​

​วันนี้แอดจะพาทุกคนไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ขาย เจ้าของกิจการ Food ​ Truck ถึงบรรยากาศของธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ในปี 2022 และทิศทางในการทำธุรกิจในอนาคต ​