Digital Marketing Trends : รู้ก่อนใคร..ตลาดออนไลน์ยุคใหม่ 2016

มาอัพเดตเทรนด์ก่อนใคร กับสัมมนา Digital Marketing Trends : รู้ก่อนใคร...ตลาดออนไลน์ยุคใหม่ 2559 โดย สุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล นักวางกลยุทธ์การตลาด การตลาดดิจิตอล บริษัท แบรนด์เบเกอร์ จำกัดDigital Marketing Trends : รู้ก่อนใคร..ตลาดออนไลน์ยุคใหม่ 2016  

วิทยากร : สุรศักดิ์  เหลืองอุษากุล 
                นักวางกุลยุทธ์การตลาด การตลาดดิจิตอล 
                บริษัท แบรนด์เบเกอร์ จำกัด

 

SME THAILAND VIDEOS

FOOD TRUCK ธุรกิจนี้ยังเวิร์กอยู่ไหม ในยุคเดลิเวอรีครองเมือง​

​วันนี้แอดจะพาทุกคนไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ขาย เจ้าของกิจการ Food ​ Truck ถึงบรรยากาศของธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ในปี 2022 และทิศทางในการทำธุรกิจในอนาคต ​