TMBผนึกKXนำR&Dช่วยต่อยอดเอสเอ็มอีไทย

รายการเซียนธุรกิจวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 - ฟิล ปรัชญา ร่วมพูดคุยกับคุณบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และรองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในความร่วมมือเชื่อมโยงองค์ความรู้จากสถาบันการศ..
รายการเซียนธุรกิจวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 - ฟิล ปรัชญา ร่วมพูดคุยกับคุณบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และรองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในความร่วมมือเชื่อมโยงองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษาสู่ผู้ประกอบการ โดยมุ่งช่วยเหลือเอสเอ็มอีไทยให้แข็งแกร่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับเอสเอ็มอีที่เป็นสมาชิกโครงการ Lean 


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 

SME THAILAND VIDEOS