Biz Club Thailand ประสานภาครัฐพัฒนา SME ไทย

รายการเซียนธุรกิจวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 - ฟิล ปรัชญา นั่งจับเข่าคุยกับดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club Thailand ในประเด็นเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการ SME ไทยในการทำงานบริหารธุรกิจในปี 2560 รวมถึงแผนการทำงานร่วมกันของเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ..
รายการเซียนธูรกิจวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 - ฟิล ปรัชญา นั่งจับเข่าคุยกับดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club Thailand ในประเด็นเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการ SME ไทยในการทำงานบริหารธุรกิจในปี 2560 รวมถึงแผนการทำงานร่วมกันของเครือข่ายธุรกิจ Biz Club Thailand


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 

SME THAILAND VIDEOS