TSTC ศูนย์สร้างโอกาสธุรกิจไทยสู่จีน ช่วย SME ไทยเปิดตลาด

รายการเซียนธูรกิจวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 - ฟิล ปรัชญา พาผู้ชมทุกท่านเดินทางไปเยือนมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อติดตามการเปิดตัวโครงการ “ศูนย์สร้างโอกาสธุรกิจไทยสู่จีน” (Thailand Smart Trade Center: TSTC) พร้อมฟังการวิเคราะห์ตลาดจีน โดยเฉพาะความสำคัญของมณฑลกวางตุ..
รายการเซียนธูรกิจวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 - ฟิล ปรัชญา พาผู้ชมทุกท่านเดินทางไปเยือนมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อติดตามการเปิดตัวโครงการ “ศูนย์สร้างโอกาสธุรกิจไทยสู่จีน” (Thailand Smart Trade Center: TSTC) พร้อมฟังการวิเคราะห์ตลาดจีน โดยเฉพาะความสำคัญของมณฑลกวางตุ้งต่อภาคการค้าการส่งออกของไทยจากท่านทูตพาณิชย์ คุณพรรณกาญจน์ เจียมสุชน และศักยภาพกับเป้าหมายการทำงานของ TSTC ในการสนับสนุนสินค้าไทย


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 

SME THAILAND VIDEOS