ยูโทเปี้ยน-Lean Supply Chain by TMB กับการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ SME

รายการเซียนธุรกิจวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 - ฟิล ปรัชญา พาไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตยารักษาโรคหลากหลายประเภทที่ย่านเทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ พร้อมร่วมพูดคุยกับคุณวราวุธ ชิรวานิช ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด และคุณพลวัฒน์ สดากร ผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการฯ ถึงความสำเร็จใน..
รายการเซียนธุรกิจวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 - ฟิล ปรัชญา พาไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตยารักษาโรคหลากหลายประเภทที่ย่านเทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ พร้อมร่วมพูดคุยกับคุณวราวุธ ชิรวานิช ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด และคุณพลวัฒน์ สดากร ผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการฯ ถึงความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิ์ภาพธุรกิจ จากการเข้าร่วมโครงการ Lean Supply Chain by TMB


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 

SME THAILAND VIDEOS