กสอ.มุ่งพัฒนา SME ไทย ก้าวไกลสู่ยุค 4.0

รายการเซียนธุรกิจวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 - ฟิล ปรัชญา บุกกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมนั่งจับเข่าคุยกับ ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ในประเด็นเกี่ยวกับแผนพัฒนา SME ไทยปี 2560 เพื่อเพิ่มศักยภาพการประกอบการให้ก้าวสู่ยุค Thailand 4.0
ช่วงคุยกับเซียนวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 - ฟิล ปรัชญา บุกกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมนั่งจับเข่าคุยกับ ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ในประเด็นเกี่ยวกับแผนพัฒนา SME ไทยปี 2560 เพื่อเพิ่มศักยภาพการประกอบการให้ก้าวสู่ยุค Thailand 4.0


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 

SME THAILAND VIDEOS