DEPAเดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจไทยสู่ยุคดิจิทัล

รายการเซียนธุรกิจวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 - ฟิล ปรัชญา นั่งจับเข่าคุยกับ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ถึงแนวนโยบายสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอีรายใหม่ เพื่อพัฒนายกระดับเศรษฐกิจไทยให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัล
รายการเซียนธุรกิจวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 - ฟิล ปรัชญา นั่งจับเข่าคุยกับ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ถึงแนวนโยบายสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอีรายใหม่ เพื่อพัฒนายกระดับเศรษฐกิจไทยให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัล


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 

SME THAILAND VIDEOS