ส.ส.ท.ผนึกกำลังพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน

รายการซียนธุรกิจ วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 - ฟิล ปรัชญา ร่วมพูดคุยกับคุณพรชัย ยงวัฒนสุนทร และคุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล สองผู้บริหารสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ถึงบทบาทและเป้าหมายการทำงานที่จะช่วยสนับสนุน SME ไทยในเติบโตอย่างยั่งยืนรายการเซียนธุรกิจ วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 - ฟิล ปรัชญา ร่วมพูดคุยกับคุณพรชัย ยงวัฒนสุนทร และคุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล สองผู้บริหารสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ถึงบทบาทและเป้าหมายการทำงานที่จะช่วยสนับสนุน SME ไทยในเติบโตอย่างยั่งยืน

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

 

SME THAILAND VIDEOS