NANOTEC : Innovate for a better tomorrow...

รายการเซียนธุรกิจ วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 - ฟิล ปรัชญา เดินทางไปยังอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อพูดคุยกับ ดร.ภาวดี อังค์วัฒนะ รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ NANOTEC ถึงบทบาทและเป้าหมายการทำงานที่จะช่วยสนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถในก..รายการเซียนธุรกิจ วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 - ฟิล ปรัชญา เดินทางไปยังอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อพูดคุยกับ ดร.ภาวดี อังค์วัฒนะ รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ NANOTEC ถึงบทบาทและเป้าหมายการทำงานที่จะช่วยสนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรมไทย

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

SME THAILAND VIDEOS