NEA กับภาระกิจยกระดับ SME ไทยสู่ Thailand 4.0

รายการเซียนธุรกิจวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 - ฟิล ปรัชญา เดินทางไปยังกระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ เพื่อร่วมพูดคุยกับคุณพรวิช ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบกาการค้ายุคใหม่ หรือ NEA หน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถึงบทบาทและเป้าหมายของ NEA ในการพัฒนาศักยภ..รายการเซียนธุรกิจวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 - ฟิล ปรัชญา เดินทางไปยังกระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ เพื่อร่วมพูดคุยกับคุณพรวิช ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบกาการค้ายุคใหม่ หรือ NEA หน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถึงบทบาทและเป้าหมายของ NEA ในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยเพื่อพร้อมก้าวสู่ยุค Thailand 4.0

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

SME THAILAND VIDEOS

FOOD TRUCK ธุรกิจนี้ยังเวิร์กอยู่ไหม ในยุคเดลิเวอรีครองเมือง​

​วันนี้แอดจะพาทุกคนไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ขาย เจ้าของกิจการ Food ​ Truck ถึงบรรยากาศของธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ในปี 2022 และทิศทางในการทำธุรกิจในอนาคต ​